SGVISA - di my de
SGVISA - Đi Mỹ dễ
ĐI MỸ DỄ

Visa diện vợ chồng

Bảo lãnh vợ sang mỹ theo diện visa vợ chồng bao gồm các bước sau :

    Bước 1 : Mở hồ sơ bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ 
    Bước 2 : Biên nhận hồ sơ
    Bước 3 : Hồ sơ Approval
    Bước 4 : Trả phí xét duyệt đơn DS-3032
    Bước 5 : In hóa đơn thanh toán cho Sở Di Trú
    Bước 6 : Làm bộ bảo trợ tái chánh
    Bước 7 : Hoàn thành bộ hồ sơ bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ
    Bước 8 : Sắp xếp hồ sơ và bằng chứng khi đi phỏng vấn visa diện vợ chồng

Thủ tục mở bộ hồ sơ bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ:

   •    Điền đơn I-130
   •    Điền đơn G-325A ( mỗi người một bộ và có chữ ký của người điề đơn )
   •    Giấy chứng nhận quốc tịch hay bản sao thẻ xanh
   •    Giấy khai sanh của cả hai vợ chồng
   •    Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của 2 vợ chồng
   •    Giấy ly hôn của vợ chồng cũ ( nếu có )
   •    Giấy chứng tử của vợ chồng cũ ( nếu có )
   •    2 tấm hình 5x5 cm ( nền trắng, hình chụp không quá 6 tháng )
   •    Chứng từ về mối quan hệ giữa 2 vợ chồng 
   •    Đóng phí theo yêu cầu.

Đầu « Trước1 2 3 4Sau » Cuối