SGVISA - di my de
SGVISA - Đi Mỹ dễ
ĐI MỸ DỄ

Visa bảo lãnh định cư

Lưu ý: http:sgvisa.org không phải là trang web của đại sứ quán/ lãnh sự quán. Đây là trang web hỗ trợ dịch vụ làm visa của Công ty TNHH Thị Thực Địa cầu Nhỏ hơn (viết tắt SG VISA). Khách hàng có thể nộp đơn xin thị thực trực tiếp tại đại sứ quán/ lãnh sự quán hoặc sử dụng dịch vụ hỗ trợ xin visa định cư Mỹ của SG VISA. Chi phí trực tiếp từ các đại sứ quán có thể thấp hơn so với làm dịch vụ tại SG VISA.

TUY NHIÊN: Với kinh nghiệm làm tự bộ phận phỏng vấn tại LSQ Mỹ tại Việt Nam, SG VISA sẽ giúp bạn thực hiện các vấn đề mà đại sứ quán/LSQ không hướng dẫn hay làm cho bạn như:

  • Hướng dẫn hoàn tất các yêu cầu của chính phủ: tiến trình hồ sơ lấy visa, điền đơn bảo lãnh cần thiết
  • Hướng dẫn gom góp thông tin cá nhân, tài chính.
  • Hướng dẫn xây dựng thu thập kiến thức về mối quan hệ
  • Hướng dẫn xây dựng khối bằng chứng
  • Đại diện Khách hàng tại VN, US, liên lạc giới chức chính phủ
  • Điều tra và hướng dẫn sự nhất quán giữa đương đơn và người bảo lãnh...