Xin mời anh chị đăng ký

HỘI THẢO ĐẦU TƯ EB5

DỰ ÁN EUROPA VILLAGE

Hội thảo diễn ra ngày 06/03/2016 từ 9:00-11:00 Tại KS EDEN STAR, 38 Bùi Thị Xuân, Q.1, HCM

Anh/chị muốn tìm hiểu thêm về chương trình EB5, Liên hệ ngay 0919-106-590

Để tìm hiểu thêm về Luật đầu tư B5 tại đây