HỘI THẢO SẮP TỔ CHỨC
 • HỘI THẢO ĐẦU TƯ EB-5 14/9

  Thời gian: Lúc 2:00 - 4:00 ngày 14/9/2014
  Địa điểm: KS Riverside Renaissance, 8-15 Tôn Đức Thắng, Q.1
 • HỘI THẢO ĐẦU TƯ EB-5 14/12

  Thời gian: Ngày 14/12/2014 lúc 2:00 - 4:00
  Địa điểm: KS Riverside Renaissance, 8-15 Tôn Đức Thắng, Q.1
 • HỘI THẢO ĐỊNH CƯ 23/8

  Thời gian: Ngày 23/8/2014 từ 9:00 -11:00
  Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1
 • HỘI THẢO ĐỊNH CƯ 27/9

  Thời gian: Ngày 27/8/2014 từ 9:00 -11:00
  Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1
 • HỘI THẢO DU LỊCH 16/8

  Thời gian: Ngày 16/8/2014 từ 9:00 -11:00
  Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1
 • HỘI THẢO DU HỌC 13/9

  Thời gian: Ngày 13/9/2014 từ 9:00 -11:00
  Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1
 • HỘI THẢO ĐỊNH CƯ 25/10/2014

  Thời gian: Ngày 25/10/2014 từ 9:00 -11:00
  Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1
 • HỘI THẢO DU HỌC 26/7

  Thời gian: Ngày 26/7/2014 lúc 9:00 am
  Địa điểm: Tầng 14 Cao ốc HDTC - 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1

HOTLINE: 0919 106 590