SGVISA - di my de
SGVISA - Đi Mỹ dễ
ĐI MỸ DỄ
HỘI THẢO SẮP TỔ CHỨC
 • HỘI THẢO DU LỊCH 22/11

  Thời gian: Ngày 22/11/2014 từ 9:00 -11:00
  Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1
 • HỘI THẢO ĐỊNH CƯ 20/12

  Thời gian: Ngày 20/12/2014 từ 9:00 -11:0
  Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1
 • HỘI THẢO ĐẦU TƯ EB5 THÁNG 01.2015

  Thời gian: Ngày 04/01/2015 lúc 9:00 am
  Địa điểm: Tầng 14 Cao ốc HDTC - 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1

HOTLINE: 0919 106 590