SGVISA - di my de
SGVISA - Đi Mỹ dễ
ĐI MỸ DỄ
HỘI THẢO SẮP TỔ CHỨC
 • HỘI THẢO ĐẦU TƯ EB5

  Thời gian: Ngày 06.03.2016 - lúc 9:00 - 11:00 A.M
  Địa điểm: KS Riverside Renaissance, 8-15 Tôn Đức Thắng, Q.1
 • HỘI THẢO ĐỊNH CƯ MỸ

  Thời gian: Ngày 14.05.2016 từ 9:00 -11:00 A.M
  Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1
 • Hội thảo Làm việc định cư Mỹ

  Thời gian: Ngày 20/03/2016 - lúc 9:00 - 11:00 AM
  Địa điểm: Cần Thơ