SGVISA - di my de
SGVISA - Đi Mỹ dễ
ĐI MỸ DỄ
HỘI THẢO SẮP TỔ CHỨC
 • HỘI THẢO DU LỊCH

  Thời gian: 8:00 - 11:00, NGÀY 26/5/2015
  Địa điểm: Tầng 14 Cao ốc HDTC - 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1 , HCMC
 • HỘI THẢO DU HỌC

  Thời gian: 8:00 - 11:00, NGÀY 26/5/2015
  Địa điểm: Tầng 14 Cao ốc HDTC - 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1 , HCMC
 • HỘI THẢO ĐỊNH CƯ 23.05.2015

  Thời gian: Ngày 23.05.2015 từ 9:00 -11:00
  Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1
 • HỘI THẢO ĐẦU TƯ EB5 THÁNG 05.2015

  Thời gian: Ngày 31/5/2015 lúc 9:00 am
  Địa điểm: KS Riverside Renaissance, 8-15 Tôn Đức Thắng, Q.1, HCM

HOTLINE: 0919 106 590