SGVISA - di my de
SGVISA - Đi Mỹ dễ
ĐI MỸ DỄ
HỘI THẢO SẮP TỔ CHỨC
  • HỘI THẢO ĐẦU TƯ EB5 10/10

    Thời gian: Ngày 10.10.2015 - lúc 2:00 - 4:00PM
    Địa điểm: KS Riverside Renaissance, 8-15 Tôn Đức Thắng, Q.1
  • HỘI THẢO ĐỊNH CƯ 31.10.2015

    Thời gian: Ngày 31.10.2015 từ 9:00 -11:00
    Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1